PRIVACYVERKLARING & COOKIES

1. PRIVACY

Jouw persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor OH MY SWEETS. We vinden het dan ook heel belangrijk om deze voldoende te beschermen.
We verwerken jouw gegevens volgens de bepalingen overeenkomstig deze privacyverklaring en houden daarbij uiteraard rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Mocht je hierover vragen hebben of mocht je hier meer informatie over willen, dan kan je ons hiervoor contacteren via hello@ohmysweets.be
We helpen je graag verder.

Algemeen

Wanneer we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, dan bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer), maar ook producten die je hebt gekocht of e-mails die je aan ons gestuurd hebt.
Door het verstrekken van deze gegevens aan OH MY SWEETS verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord (alsook met de verwerking ervan).

Verwerkingsdoeleinden

OH MY SWEETS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie) en het verbeteren en personaliseren van onze dienstverlening (profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (van de Algemene Verordening Gegevensbescherming):

  • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (bijvoorbeeld: het afleveradres hebben we nodig om een pakje te laten leveren);
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (bijvoorbeeld: facturatie en BTW registratie);
  • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van de persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen van die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is;

Overmaken aan derden

OH MY SWEETS zal nooit jouw persoonsgegevens delen, noch verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. In zeldzame gevallen kunnen we hiertoe echter verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. 

Bewaring van gegevens

Jouw persoonsgegevens worden door OH MY SWEETS bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking (o.a. op het gebied van boekhouding) en in functie van de contractuele relatie tussen jou en OH MY SWEETS. Soms is het echter nodig om je persoonsgegevens ook op andere plaatsen te bewaren om onze vooropgestelde doeleinden te kunnen volbrengen. Als je gegevens buiten de EU worden bewaard is dit enkel met partijen waarvan ons gegarandeerd wordt dat deze je gegevens optimaal beveiligen. We werken enkel met partijen die voldoen aan de Europese regels (AVG / GDPR).

Recht van toegang, inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt als klant het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken. Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen en volledig te verwijderen. Bovendien beschik je ook over het recht om OH MY SWEETS te vragen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens te beperken. Daarnaast beschik je ook over het recht om jouw voorafgaande toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken.
Je erkent dat bij weigering van mededeling of bij verzoek tot verwijdering van deze persoonsgegevens bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 

Direct marketing

Als klant beschik je ook over het recht om je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van jouw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

2. COOKIES

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die in je browser (bijvoorbeeld Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer) en op je harde schijf worden opgeslagen bij het bezoeken van websites. De cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen; ze kunnen je als websitebezoeker herkennen waardoor je niet telkens dezelfde gegevens (zoals bijvoorbeeld inloggegevens) hoeft in te geven.

Waarom worden ze gebruikt?
OH MY SWEETS gebruikt first party cookies, die bedoeld zijn om de gebruikservaring op deze website te helpen verbeteren (o.a. het onthouden van de producten uit het winkelmandje in de webshop), en third party cookies, namelijk cookies van Google Analytics. Deze cookies geven ons een duidelijk beeld over hoe onze website wordt bezocht/gebruikt en hoe gebruiksvriendelijk deze is.

Het is mogelijk dat bepaalde tools van derden (Instagram, Facebook, etc.) cookies installeren voor het delen van inhoud op sociale media, bijvoorbeeld. Je kan het privacybeleid van deze derden nalezen bij hun Algemene Voorwaarden of Privacyverklaringen. 

Kan ik cookies verwijderen?
Natuurlijk! Je kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om enkel cookies van bepaalde websites toe te laten. Ga hiervoor naar het onderdeel ‘Instellingen’ van je browser.

OH MY SWEETS | Beukenlaan 9, 2500 Lier | BTW BE0732.958.130

Laatste update van deze privacyverklaring: 27 juli 2020